Menu
 

 

 

 

 

بسمه تعالی

قابل توجه متقاضیان محترم درخواست مجوز آموزشگری کشاورزی )ID(

متقاضی محترم 

      بدون شک یکی از مولفه های مهم دستیابی به یک نظام آموزشی قوی درحوزه آموزش  بهره برداران کشارزی وجود مدرسان ،مربیان وآموزشگران دارای مجوز آموزش خواهد بود، بدیهی است با توجه به اهمیت وجایگاه آموزش های مهارتی بهره برداران در بازآموزی، آموزش ،توسعه توانمندی ها و کسب مهارت درانجام فعالیت های کشاورزی ونیز کیفیت بخشی به تولیدات وارائه خدمات کشاورزی، می بایست مدرسان وآموزشگران همکار، از افرادی باشند که ویژگی های لازم و ضروری ذیل درآنان وجود داشته باشد:

  1. - علاقمند به تدریس وارائه آموزشهای کاربردی و مهارتی به کشاورزان وروستائیان        
  2. - خبرگی ومهارت کافی و لازم در زمینه تخصص مورد نظر برای دریافت مجوز  
  3. - تجربه کافی و سابقه فعالیت مفید در حوزه تخصص مورد نظر          
  4. - کسب امتیاز لازم )حداقل 05 از 155(  از کمیته تخصصی صدور مجوز آموزشگری استانی وستاد     

0 - تسهیل گران، مروجان، محققان و اعضای هیات علمی آموزشی وپژوهشی وزارت جهادکشاورزی از اولویت برخوردارند.  

 

فرایند صدور مجوز آموزشگری کشاورزی

 

تکمیل و ارسال فرمها ،مدارک  وسوابق خواسته شده هیچ حقی برای متقاضی محترم ایجاد نمی کند.

 

1( با  عنایت به فرصت زمانی مشخص در سامانه سابک برای تکمیل تقاضای آموزشگری ،لازم است متقاضیان محترم پیش از ورود به بخش تکمیل فرمها، اطلاعات لازم در زمینه مشخصات     شناسنامه ای، آدرس محل کار وزندگی، کدپستی، تلفن، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق آموزشی و سوابق پژوهشی خود را بصورت آماده و مکتوب داشته باشند.

2( ع لاوه براطلاعات فوق الذکر ،اسکن مدارکی چون عکس پرسنلی ،گواهینامه های کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد ،دکترا  و یا خبرگان بدون مدرک جهت بارگذاری در صفحات ذیربط سامانه الزامی است. 

3( تکمیل صفحه به صفحه فرم های خواسته شده ، تائید و ارسال در سامانه سابک

4(  دریافت کد رهگیری از سامانه سابک برای پی گیری در تمام مراحل 

0( بررسی اولیه مدارک و فرمهای تکمیلی توسط مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان ذیربط انجام می شود.

6( نتیجه بررسی مقدماتی از طریق سامانه برای ارزیابی تکمیلی توسط مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان به موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی ومهارتی جهادکشاورزی ارسال می گردد.

7( بدیهی است در این مرحله هرگونه نقصی از سوی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی  استان برای رفع نقص به اطلاع متقاضی محترم خواهد رسید. 

8( مجوز موقت آموزشگری کشاورزی پس از انجام بررسی های تخصصی وتکمیلی توسط موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی ومهارتی جهادکشاورزی )در دفترآموزش بهره برداران کشاورزی( برای مدت دوسال صادرخواهدشد.

9(  بدیهی است مجوز موقت صادرشده پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان ذیربط درطول دوسال همکاری با آموزش بهره برداران کشاورزی وانعکاس نتایج بررسی به موسسه  وتائید آن،  به "مجوزدائم آموزشگری کشاورزی" تبدیل خواهدشد.

15(  مجوزصادره به صورت ملی بوده ومربیان وآموزشگران محترم می توانند درهریک ازمراکزتحقیقات وآموزش کشاورزی، پردیس های آموزش کشاورزی ونیز مراکزآموزش غیردولتی کشاورزی به امر تدریس، آموزش ویاددهی دردوره های آموزش بهره برداران بپردازند.

 

 

 

 

 

 نشانی موسسه: تهران خیابان آزادی - بین چهارراه نواب و رودکی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی                        

 

تلفن : 66940777-021   (14 خط)

تلفن مستقیم 66125645

 

دورنگار:  66124262

 

کد پستی :1457896681

 

پست الکترونیک: info@itvhe.ac.ir

 

 نماد الکترونیکی


دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
طراحی وب سایت - شرکت پرشیاسافت
hassan olfat - web developer - طراحی وب سایت - حسن الفت