Menu
 

 

 

 

 

 

تعاريف 

 1. - دستگاه متقاضي: به مجتمع های کشت وصنعت کشاورزی، کارخانجات تولیدی کشاورزی، شرکت های خدمات کشاورزی، اتحادیه ها و تعاونی های تولیدی کشاورزی و مجتمع های تولیدی کشاورزی اطلاق میشود. 

تبصره: افراد حقیقی در صورت داشتن شرایط و امکانات آموزشی وکمک آموزشی با ارائه مدارک لازم می توانند متقاضی تاسیس مرکزغیر دولتی آموزش بهره برداران کشاورزی باشند.

 1. مركزغیردولتي آموزش بهره برداران كشاورزی : به واحد آموزشی واجد شرایطی اطلاق می گردد که با اخذ مجوز فعالیت از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ومهارتی جهادکشاورزی دوره های آموزشی ویژه بهره برداران وروستائیان را در زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی اجرا می نماید.
 2. - بالاترين مقام آموزشي استان : رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.
 3. -  رئیس مرکزغیردولتی آموزش بهره برداران کشاورزی : به شخصی اطلاق میشود که مسئولیت اداره واحد آموزشی متقاضی را در اجرای دوره های آموزش بهره برداران کشاورزی برعهده داشته باشد.
 4. - فضای كالبدی: مجموع فضای آموزشی که بطور مستقل برای اجرای دوره های بهره برداران وروستائیان پیش بینی شده است.
 5. - دوره های آموزش  بهره برداران: دوره های آموزشی است که با اهداف خاص به منظور ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی برای ایفای مشاغل و حرف کشاورزی طراحی و تدوین شده است.

 

 استاندارهای ايجاد مراکز غیردولتی  آموزش بهره برداران کشاورزی

مجتمع های کشت وصنعت، کارخانجات تولیدی  کشاورزی، شرکت های خدمات کشاورزی، اتحادیه ها و تعاونی های تولیدی و مجتمع های تولیدی کشاورزی دراولویت بررسی، تائید وصدور مجوزقراردارند.

 

 1. - ساختمان مرکز باید صرفا" مختص فعالیت آموزشی در عرصه آموزشهای بهره برداران کشاورزی ) اعم آموزشهای از رسمی وغیر رسمی( باشد .
 2. - محل مرکز باید به لحاظ جغرافیایی مناسب و در دسترس باشد .
 3. - تابلو سر درب ، مهر و سربرگهای مرکز باید پس از اخذ مجوز مطابق فرمتهای ابلاغی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی تهیه و بکارگرفته شود.
 4. - ساختمان مرکز و بویژه کلاسها باید از لحاظ فیزیکی دارای ظاهری پاکیزه ، نور کافی ، عدم آلودگی صوتی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آموزشی مناسب باشند.
 5. - استفاده از مکانهای نامناسب آموزشی از جمله زیرزمین و چادرصحرایی بعنوان کلاس آموزشی مجاز نمی باشد .
 6. - تعداد فراگیران در دوره های نظری حداکثر 33 و دوره های آموزش عملی حداکثر 23 نفر می اشد.
 7. - ساختمان مرکز باید مجهز به امکانات اطفای حریق و سایر ملزومات اضطراری چون خروج اضطراری ، کمکهای پزشکی اولیه و مراقبتهای بهداشتی باشد .
 8. - مرکز باید دارای نمازخانه به تفکیک خواهران و برادران باشد .  
 9. - مرکز لازم است مجهز به  سرویس بهداشتی به تفکیک خواهران و برادران باشد .  

13 - سایر استانداردهای آموزشی نظیر آزمایشگاهها، کارگاهها، مزارع و پایلوتهای آموزشی دوره های ذیربط بر حسب مورد توسط گروههای تخصصی موسسه تعیین و ابلاغ میگردد.

 

 مراحل درخواست و صدور مجوز مراکز غیردولتی  آموزش بهره برداران کشاورزی

 

 توجه: ثبت این درخواست هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند. صدور مجوز منوط به طی تمام فرایندهای تعبیه شده در  سامانه سلبک و تایید و تصویب درخواست متقاضی در مراجع ذیربط خواهد بود.

 

 1. - متقاضی پس از مراجعه به سامانه سابک اطلاعات مورد درخواستی را در صفحات سامانه تکمیل می نماید.
 2. - قبل از اقدام به تکمیل فرمها، ضروری است مدارک مورد نیاز از قبیل عکس پرسنلی، مجوز شرکت یا مجتمع تولیدی، و سایر موارد درخواستی  توسط متقاضی اسکن تا در مراحل تکمیل فرمها ضمیه و ارسال گردد.
 3. - پس از تکمیل و ثبت اطلاعات و کلیک ارسال، موارد به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان ارسال و برای متقاضی کد رهگیری صادر می شود.  
 4. - بدیهی است در هر مرحله از کار، فرد متقاضی می تواند نسبت به اطلاع از فرایند کار از این کد رهگیری استفاده نماید.
 5. - درخواست متقاضی ابتدا توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان بررسی مقدماتی شده و برای بررسی تکمیلی و تائید نهایی به ستاد ارسال می شود.  
 6. - بدیهی است در مرحله بررسی مقدماتی ،بازدیدهای کارشناسی لازم از سوی کارشناسان محترم مرکزتحقیقات و آموزش استان از واحد متقاضی انجام ونتایج در سامانه ثبت می گردد.
 7. - درخواست متقاضی در ستاد با همکاری گروههای تخصصی و کارشناسان دفتر مورد بررسی دقیق قرارگرفته و برای تصویب به کمیسیون آموزش بهره برداران ارائه می گردد.  
 8. - پس از تصویب کمیسیون، برای متقاضی مجوز وکد اختصاصی مرکز مجری، صادرخواهد شد.  
 9. - پس از تصویب و صدور مجوز اجراء ،عنوان مرکزغیر دولتی کشاورزی در سامانه ثبت و از این پس متقاضی      می تواند نسبت به درخواست و اجرای دوره های مختلف آموزش بهره برداران اقدام نماید.

        13 -  در صورت عدم تائید نیز موارد بصورت مکتوب از طریق سامانه سابک برای متقاضی ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی موسسه: تهران خیابان آزادی - بین چهارراه نواب و رودکی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی                        

 

تلفن : 66940777-021   (14 خط)

تلفن مستقیم 66125645

 

دورنگار:  66124262

 

کد پستی :1457896681

 

پست الکترونیک: info@itvhe.ac.ir

 

 نماد الکترونیکی


دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
طراحی وب سایت - شرکت پرشیاسافت
hassan olfat - web developer - طراحی وب سایت - حسن الفت